Generel information om centret

Tilblivelse

Motionscentret Svedekassen er et tilbud til samtlige personalegrupper med ansættelse ved Sønderborg Kommune.

Svedekassen blev godkendt på stiftende generalforsamling den 30. oktober 1991 på initiativ af en gruppe medarbejdere.

Forud herfor lå et stort forberedelsesarbejde startende med spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens medarbejdere, undersøgelse af fysiske rammer, økonomi (lånoptagelse) og i sidste ende den overordnede godkendelse såvel administrativt som politisk.

Formål

Klubbens formål er at styrke det sociale bånd og samvær på tværs af afdelinger/ forvaltninger samt give det enkelte medlem mulighed for at opnå bedre psykisk og fysisk velvære.