Sanitære forhold

I tilknytning til centret er der omklædningsfaciliteter.

Der er omklædningsrum for damer og herrer med dertil hørende bad og toilet.